Zájmové kroužky

Mateřská škola má svůj školní vzdělávací plán. Děti ve školce cvičí, tancují, zpívají, kreslí, tvoří, učí se novým věcem. Dalo by se říct, že mají děti každý den nějaký kroužek :-)  Jen se tyto činnosti nenazývají kroužky a jsou denní činností dětí. Mladší děti by si měly hlavně hrát, těmto dětem dělají problémy i přesuny na divadelní představení do jiné třídy. Mají zázemí ve své třídě a tam se cítí nejlépe. Chceme, aby si děti ve školce nejprve zvykly. Aby mohl být kroužek, musí být k tomu někde určený volný prostor. 

Cvičení v tělocvičně

 • koná se 1x týdně v tělocvičně ZŠ, 
  pod vedením učitelek MŠ
 • v dopoledních hodinách
 • je určen pro děti z předškolních tříd
 • začínáme od poloviny října či listopadu ( podle počasí)
 • využíváme, pokud má škola volnou kapacitu v tělocvičně
 • který den budeme cvičit?- v pondělí Včeličky, v úterý Motýlci, ve středu Kytičky, odcházíme v 8 hodin ze školky a vracíme se okolo 9,30 hodin
 • děti budou mít s sebou v baťůžku tepláky, ponožky a triko na převlečení, pevnou obuv se světlou podrážkou

Keramický kroužek

 • koná se 1x za 14 dní pod vedením učitelky MŠ Martiny Hrabákové, Vlaďky Macháčkové a Soni Kuxové
 • termín říjen - květen
 • v čase poledního odpočinku dětí
 • je určen pro předškoláky
 • cena: 200 Kč na materiál na celý školní rok
 • přihlášky a platba do 30.9. ve třídě
 • rozpis termínů je uveden na nástěnce v šatně
 • Termíny na druhé pololetí: Kytičky:14.1.,  28.1.,  11.2.,  25.2.,  11.3.,  25.3.,  8.4.,  23.4.,  6.5.,  20.5.
 •                                           Včeličky 16.1.,  30.1.,  13.2.,  27.2.,  13.3.,  27.3.,  10.4.,  24.4.,  9.5(čtvrtek), 22.5.
 •                                           Motýlci 8.1.,  22.1.,  19.2.,  5.3.,  19.3.,  2.4.,  16.4.,  30.4.,  14.5.,  28.5.

 

Taneční kroužek vede Andrea Rendlová

1x měsíčně, ve čtvrtek dopoledne, termíny jsou uvedeny na nástěnce v šatně
Rozpis tanečků na 2. pololetí: 14.2.,  7.3.,  4.4.,  2.5.,  6.6. změna termínu na 13.6. (podle počasí), poslední lekce bude venku