Zájmové kroužky

Mateřská škola má svůj školní vzdělávací plán. Děti ve školce cvičí, tancují, zpívají, kreslí, tvoří, učí se novým věcem. Dalo by se říct, že mají děti každý den nějaký kroužek :-)  Jen se tyto činnosti nenazývají kroužky a jsou denní činností dětí. Mladší děti by si měly hlavně hrát, těmto dětem dělají problémy i přesuny na divadelní představení do jiné třídy. Mají zázemí ve své třídě a tam se cítí nejlépe. Chceme, aby si děti ve školce nejprve zvykly. Aby mohl být kroužek, musí být k tomu někde určený volný prostor. 

Cvičení v tělocvičně

 • koná se 1x týdně v tělocvičně ZŠ, 
  pod vedením učitelek MŠ
 • v ranních hodinách
 • je určen pro děti z předškolních tříd
 • začínáme od října či listopadu ( podle počasí)
 • využíváme, pokud má škola volnou kapacitu v tělocvičně
 • který den budeme cvičit? Ještě upřesníme
 • děti budou mít s sebou v baťůžku tepláky, ponožky a triko na převlečení, pevnou obuv se světlou podrážkou
 • ze školky odcházíme již v 7,45, na nikoho nečekáme a není možné dítě předat učitelce v tělocvičně

Keramický kroužek

 • koná se 1x za 14 dní pod vedením učitelky MŠ Olgy Čechové, Soni Kuxové, Lujzy Doušové a Lenky Baďurové
 • termín říjen - květen
 • v čase poledního odpočinku dětí
 • je určen pro předškoláky
 • cena: 200 Kč na materiál na celý školní rok
 • přihlášky a platba do 30.9. ve třídě
 • rozpis termínů bude uveden na nástěnce v šatně

 

Taneční kroužek s Áčkem

mohou se zúčastnit všechny děti, kromě Sluníček a berušek- nejmladším dětem dáme čas na adaptaci.
1x měsíčně, první úterý v měsíci, od října do června
povede lektorka Lucka
přihlášky a platby do konce září ve třídě, 200Kč na říjen-únor, poté vybereme na další měsíce