Organizace a provoz MŠ

 

Škola je otevřena v pracovních dnech od 6.30 do 17,00 hodin. Rodiče (zákonní zástupci) přivádějí děti do 8.00 hodin (škola se v 8.00 hodin uzamyká z bezpečnostních důvodů) a vyzvedávají je od 14,30 hodin. Po dohodě s učitelkou se přijímají a vyzvedávají děti i během dne.

V době hlavních prázdnin je škola uzavřena na dobu 4 týdnů.