Omlouvání dětí

 

Omlouvání dětí

 

 

Děti se omlouvají z docházky vždy den předem a nahlásí se i důvod nepřítomnosti. V případě nemoci přineste potvrzení od lékaře, že dítě je zdravé a může navštěvovat MŠ. Pokud je dítě neomluvené déle než 1 měsíc, je vyloučeno z docházky do MŠ a může být přijato další dítě. Zároveň musíte dítě odhlásit ze stravování, jinak vám stravné propadne.

 

Omlouvání dětí v předškolní docházce je podrobně uvedeno ve školním řádu MŠ. Je povinností rodičů dítě řádně omluvit z docházky a to buď smskou, ústně a nebo emailem při delší nepřítomnosti dítěte. Pokud bude dítě opakovaně neomluvené, bude nahlášeno OSPODu.