Letní prázdninový provoz

11.02.2018 10:14

V létě budeme mít v červenci zavřenou školku. Náhradní umístění pro naše děti zajistí školka v Počaplech.

Naše školka bude v provozu po celý srpen. Není automaticky počítáno s tím, že chodí všechny děti. Provoz je pouze ve 4 třídách a doplňují nás děti z MŠ Počaply. Na letní provoz musíte dítě přihlásit. Přihlášky budou k dispozici na třídách od začátku března. Přihlášku vyplníte, odevzdáte ve třídě, učitelka vám do týdne okopíruje a vrátí vám kopii, abyste měli doklad, že jste přihlášeni. Na přihlášce jsou i potřebné informace a kontakty.