Informace k novému školnímu roku

Školní rok začíná v úterý 1. září. Seznamy dětí jsou již od 24.8. na vývěsce u vrátek.

Vzhledem k situaci budeme dodržovat stanovená hygienická pravidla:

- dezinfekce u vchodu do každé třídy pro dospělé
- děti si hned po příchodu do třídy umyjí ruce
-třídy i ostatní prostory budou pravidelně a často větrány
-děti si budou nosit z domova svou lahev na pití (uzavíratelnou a označenou), v rámci pitného režimu budeme lahev doplňovat. Děti si každý den odnesou domů a druhý den přinesou čistou.
-používání papírových kapesníků
-zákonní zástupci se nebudou shlukovat v šatně a budou se snažit v této místnosti strávit co nejkratší dobu. Bude-li v šatně více rodičů, příchozí počkají, až bude prostor volný.

Důrazně upozorňujeme, že dítě s příznaky nemoci do školky nesmí a nebude přijato. Dítě s projevy alergické rýmy či chronického onemocnění, musí mít toto uvedeno od odborného lékaře nebo v evidenčním listu dítěte.

MŠ má zajišten dostatek dezinfekčních prostředků. Třídy i společné prostory budou pravidelně dezinfikovány.
Další pravidla ohledně zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchycích cest mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.tzv. semafor.
 
Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšný vstup do nevého školního roku. D. Šmatláková
 

Prázdninový provoz 31. srpna

Pouze pro děti, které byly předem přihlášeny. Seznam dětí podle tříd je na vývěsce u vrátek a na každém vchodu. V provozu budou třídy: Kytičky, Včeličky a Motýlci. Vchod bude tedy pouze prvními vrátky. Prosím, odneste si poslední den všechny své věci, ať je potom nehledáte.