Prázdninový provoz od 3.do 31. srpna

Pouze pro děti, které byly předem přihlášeny. Seznam dětí podle tříd je na vývěsce u vrátek a na každém vchodu. V provozu budou čtyři třídy: Sluníčka, Kytičky, Včeličky a Motýlci. Vchod bude tedy pouze prvními vrátky. Děti z MŠ Počaply jsou rozděleny také podle tříd. 
Děti při nástupu do školky musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení a předat učitelce. Pokud jste si nestáhli přílohu v emailu, paní učitelka vám dá k vyplnění hned ráno. I nadále dodržujeme určitá hygienická pravidla, děti si nosí z domova lahev na pití, kterou využijí během dne ve třídě i na zahradě. Vždy si lahev odnesete a druhý den ráno přinesete čistou. Naplníme ve školce vodou, šťávou či čajem. 
Odhlašování nepřítomnosti a tedy i stravného přes mobil na třídu. Stravné se platí vždy v pátek ráno (za týden, který byl) ve třídě Včeliček, počítejte tedy s tím, že chvíli potrvá, než zaplatíte. Mějte u sebe peníze v hotovosti a pokud možno tak trochu "akorát".
O prázdninách se děti ve třídě střídají, většinou nechodí celý měsíc. Prosím, vše dětem podepište, ať potom nehledáme pyžámka, tepláky a další prádlo.