Znovuotevření MŠ od 25.5.

Mateřská škola bude v omezeném provozu za přísných hygienických podmínek, pouze pro předem přihlášené děti.

Provozní doba MŠ zůstává stejná. Třída Kytiček bude rozdělena do Soviček a Veverek na celou dobu pobytu v MŠ. V budově musí mít rodič i dítě roušku. Ve třídě je již dítě bez roušky. V šatně platí pravidlo jen 2 děti a 2 dospělí s nimi. Pokud vejde někdo jako třetí, počká venku, dokud se šatně neuvolní. V šatně se nezdržujeme, rychle dítě převlékneme, předáme a odcházíme. Pro pitný režim si děti přinesou lahev z domova, my pouze dolijeme podle potřeby dítěte. Zase si odnesete domů a ráno přinesete umytou zpět.Není dovoleno nosit z domova žádnou hračku. Do školky bude přijato jen dítě zcela zdravé, bez jakýchkoliv příznaků nemoci. Dítě s alergií musí mít uvedeno v Evidenčním listě, že je alergické. Pokud tak není, musí si přinést potvrzení od alergologa, že je léčeno a s čím. Jinak bereme dítě jako zcela zdravé a nemlůžeme zohlednit příznaky alergie.

 
 
Všechny rodiče jsme již kontaktovali emailem, abychom je seznámili s podmínkami provozu od 25.5. 
 

Ve čtvrtek dopoledne bylo na jednání ředitelů ZŠ, MŠ a vedení města schváleno znovuotevření MŠ ke dni 25.5. Provoz bude možný za přísných hygienických podmínek a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádáme rodiče, aby zvážili všechny okolnosti a možnosti a podle toho se rozhodli, zda v tomto období potřebují mateřskou školu využívat. Hodně z vás také čeká, zda bude možné využívat OČR i po otevření mateřských škol a podle toho se chcete rozhodnout. Je to v návrhu, mělo by platit, alespoň to slibují. Ale, zatím nikdo nic neví a každý ministr a Media tvrdí něco trochu jiného. Snad do 25.5. v tom budou mít jasno.

Prosíme vás, kdo se ještě nevyjádřil nebo své rozhodnutí změnil, aby nám dal vědět do 17.5. na email třídy, zda budete využívat MŠ od 25.5. do konce června. Pokud ANO, tak v kolik hodin budete dítě přivádět a v kolik hodin odvádět nebo NE, že už nepřijdete. Pokud se někdo neozve, považujeme tuto reakci jako nezájem o docházku a s dítětem počítáno nebude.

Předškoláci budou mít rozloučení- bude jiné, bez nacvičování, ještě nevíme jak a kdy, ale neošidíme je.

Všichni společně přijímáme veškerá rizika spojená s provozem školky. Ohleduplnost a opatrnost nás všech (zaměstnanců, dětí, i vás- rodičů) je teď na místě. V případě výskytu onemocnění u jednoho z nás, se zavře celá školka pro všechny ostatní.

 

Prosím o důkladné přečtení podmínek provozu naší MŠ od 25.5., které jsou zohledněny a zpracovány dle doporučení MŠMT pro naši školku.

Provoz zůstane stejný 6,30-17 hodin

 

Cesta a příchod do mateřské školy, předání a vyzvednutí dítěte:

Při cestě do MŠ až do předání dítěte do třídy učitelce platí obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními, tedy zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky- dospělý i dítě. Poté se rouška zabalí do sáčku a uloží ve skříňce. Ve třídě ji dítě mít nemusí.

Dítě do školky přivádí a následně odvádí jen jeden člen rodiny, nebude umožněn vstup další osobě, ani souriozenci. Doprovázet dítě může vždy někdo jiný, ne však společně s dalším členem rodiny.

Není dovoleno se shromažďovat v okolí, areálu ani v budově školky. 

Rodiče budou mít mít upravený čas, kdy mohou vstoupit do budovy- do šatny. V šatně se nikdo nebude zdržovat, převlečení a předání dítěte je otázka tří minut. V šatně budou maximálně 2 děti s doprovodem.

Dezinfekce

 Dospělý při vstupu do budovy použije dezinfekční roztok umístěný u dveří. Děti při vstupu do třídy použijí dezinfekční gel na ruce. Dítě s jakýmikoliv i nepatrnými příznaky infekce dýchacích cest (teplota, kašel, rýma, opar) nebude do třídy přijato.  Ani dopělý s příznaky nebude vstupovat do areálu. V případě zjištění příznaků během dne okamžitě informujeme nejen rodiče, ale i hygienickou stanici. 

 

Stravování

Bude probíhat v běžné podobě, bude se ve školce vařit.

Pouze děti nesmí jídlo samy nabírat, ani brát z tácku připravené svačinky, ani si samy připravovat talíře a příbory. Budou mít tedy vše připraveno od zaměstnance školky.

 

Pravidla v prostorách mateřské školy

Děti ani učitelky nemusí používat roušku. V MŠ je více jak polovina zaměstnanců v ohrožené skupině, budou-li mít pocit ohrožení, budou se chránit rouškou, respirátorem či štítem. Toto je na zvážení zaměstnanců.

Stále větrat, minimálně 1x za hodinu.

Minimálně 1x denně dezinfikovat povrchy (podlaha, stoly, kliky, WC, umyvadla...)

Co nejvíce času trávit venku. Zatím je dovoleno se zdržovat pouze v areálu školky, tedy na zahradě.

Lehátka musí být dostatečně vzdálená od sebe, není možně praktikovat jako dosud, bude umožněno připravit méně lehátek.

Ručníky budeme měnit v polovině týdne. Máme svoji prádelnu, není problém prát častěji.

Při dopomoci s hygienou dítěte (při WC, a pod) bude zaměstnanec používat rukavice.

Během dne budou děti používat tekuté mýdlo s přísadou dezinfekce. Dezinfekční gel jen při vstupu do třídy pod dohledem učitelky, jinak ne.

Po každém smrkání či kýchnutí si musí dítě umýt ruce.

Učitelky dle vašeho vyplněného dotazníku rozepíšou čas, kdy budete do šatny vstupovat, musí zorganizovat tak, aby tam nebylo více rodičů najednou (šatny jsou malé a  svlékání některých dětí pomalé). Mělo by fungovat tak, že kdo přijde do šatny jako třetí, počká venku, až se šatna uvolní.

 

Písemné čestné prohlášení

Při prvním vstupu do Mateřské školy musí rodič předat učitelce vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci dítěte. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, dítěti nebude umožněn vstup do MŠ.

Prohlášení je v příloze v emailu, vytiskněte a vyplňte. Datum by měl být uveden ten, kdy jde dítě poprvé do školky, tedy 25.5.